CHOVATELSKÁ STANICE CHODSKÝCH PSŮ

REPRODUKCE PSŮ

 Velice poučné čtení nejen pro začínající chovatele, ale i pro majitele chovného psa:

 Krytí                                                                Více smajlíků ke stažení

Výběr krycího psa

 

Krycího psa si vybírá majitel chovné feny. Může využít chovatelský servis svého klubu a požádat o doporučení konkrétního psa poradce chovu. Svou volbu mu pak rovněž nahlásí. Ten, neshledá-li žádné překážky tohoto spojení, vystaví tzv. krycí list. Je to první nezbytný dokument, bez kterého není možné vydat PP. Při výběru psa by si měl majitel stanovit jasné cíle.Cílem každého zodpovědného chovatele by měl být vyrovnaný, zdravý a exterierově standardní vrh.

 

Jak tedy postupovat?

 Upřímně se zamyslet nad přednostmi a drobnými nedostatky své feny. Nedostatky je třeba se zabývat podrobně. Neexistuje ideální pes ani fena. Prošla-li však fena bonitací a je uchovněna, mělo by se jednat opravdu o drobné nedostatky, které jsou v hojné míře vyváženy jejími přednostmi. Z řečeného vyplývá, že ne každý pes se bude k naší feně hodit.

 Hlavním kritériem by mělo být zdraví a povaha. Hledáme proto psa, který je absolutně zdravý a vyrovnaný. Zaměříme se na zdravotní problémy typické pro dané plemeno. Měli bychom se snažit získat co nejvíce informací o zdravotním stavu nejen vybraného psa, ale i jeho rodičích, prarodičích, sourozenců. Vodítkem nám jsou i vrhy po konkrétním psu. Je to mravenčí a dlouhodobá práce. Přednost by měl dostat ten pes, u kterého máme největší počet uspokojivých informací. Doporučuji si psa prohlédnout a strávit s ním na společné procházce určitý čas. Pozorně sledovat, jak se projevuje v různých situacích. Není-li bázlivý nebo agresivní. Jsou-li mým záměrem i pracovní vlohy (například u služebních nebo loveckých plemen), mohou mi v rozhodování pomoci zkoušky z výkonu, které pes absolvoval.

Exteriér

Každý nedostatek se má minimalizovat standardem. Například je-li fenka na dolní hranici výšky, nekryjeme ji výrazně vysokým psem. Hledáme psa s ideální kohoutkovou výškou. Nedostatky se totiž nepromísí a nevznikne z menšího a většího vzrůstu ideální výška, naopak ve vrhu budeme mít místo jedné vady dvě. Malá a přerostlá štěňata. Pes, který má v našem příkladu ideální výšku, může mít drobný nedostatek jiný, pouze však takový, kterým netrpí naše fena, a naopak je v tomto směru blízká k ideální.

 Dalším krokem by mělo být vyžádání si rodokmenu vybraného psa. Nemáme-li v plánu liniovou, příbuzenskou plemenitbu, měli bychom se soustředit na co nejmenší příbuznost budoucího otce a matky. Tyto rodokmeny musíme stejně podstoupit hlavnímu poradci chovu. Právě příbuznost bývá nejčastějším důvodem k nedoporučení krytí konkrétním psem. Při žádosti o vystavení krycího listu můžeme požádat o dva až tři psy v přesně určeném pořadí.

 Dále platí pravidlo, že k nezkušené feně vybíráme psa, který již kryl. A naopak. Jedná-li se o fenu, která již byla kryta, můžeme k ní přivést psa bez zkušeností. Ač se s výběrem dlouho zabýváme, příroda si někdy prosadí svou. Fena může konkrétního psa odmítat, nebo naopak pes o fenečku nejeví zájem. Máme - li jistotu, že nastalo správné období a partneři pouze nenašli v sobě zalíbení, můžeme s fenou navštívit jiného psa, kterého jsme vybrali jako náhradníka, a máme i na toto krytí všechny potřebné doklady.

Jak již bylo naznačeno, výběr vhodného psa není jednoduchou záležitostí. Začínající chovatele by proto měli mít v poradci chovu opravdu zkušeného rádce.

 Když je výběr dokončen, měli by majitelé feny zaslat dokumenty obou rodičů poradci chovu, ten po jejich vyhodnocení vystaví tzv.Krycí list.

 Smlouva o krytí

Doporučuji sepsat i podrobnou smlouvu o krytí. Vlastník feny by měl nejprve vznést dotaz, má-li smlouvu majitel psa připravenou. Není-li tomu tak, nebo chce-li některá ze stran smlouvu upřesnit, měla by být sestavena nově a konkrétně ke spokojenosti obou stran. V domácích podmínkách je situace o něco jednodušší. Praxe je velmi různorodá a záleží na konkrétní dohodě. Majitel psa často požaduje jako úhradu za krytí:

 Hotovost splatnou hned po krytí.

Zálohu, doplatek až po potvrzení březosti, nebo po porodu.

Štěně dle vlastního výběru. V tomto případě je obvyklou praxí, často uvedenou v chovatelském řádu, že první výběr náleží majiteli feny, ponechává-li si z vrhu štěně, druhý výběr má pak majitel krycího psa.

Přesně stanovené procento z každého prodaného štěněte.

Část sumy z prodeje každého standardního štěněte.

 Smlouva by měla obsahovat přesné údaje o feně i psu ( jméno, datum narození, tetovací, případně čipové číslo). Datum uskutečněného krytí. Nacionále obou majitelů a jejich podpis. Smlouvu je dobré projednat s časovým předstihem. Při samotném krytí ji pouze ve dvou exemplářích podepsat. Zároveň oba majitelé společně vyplní krycí list a jeden výtisk odešle vlastník chovné feny poradci chovu.

 Stanovení vhodné doby krytí

Zodpovědnost za určení nejoptimálnějšího termínu krytí je záležitostí majitele feny. Nejprve se v krátkosti vysvětlíme pojem hárání.

 Většina plemen hárá dvakrát do roka. Vlci, primitivní a severská plemena mohou hárat jen 1x do roka. První hárání se dostavuje u zdravé feny v 8. až 12. měsíci stáří. Fena upozorňuje na tento stav určitým neklidem, častěji v malém množství značkuje. Dává tím najevo okolním psům, že nastane její doba říje. I psi na společných procházkách projevují feně nebývalou náklonnost. Očicháváním se často ověřují stav feny. Přezka feny nabíhá a červená. U menších plemen, nebo je-li fena ustájena v kotci, může chovatel přehlédnout první dny krvácení. Doporučuje se proto v této době zakrýt pelech feny jednobarevnou čistou látkou. Kapky krve jsou tak lépe objevitelné. Intenzita krvácení se liší velikostí plemene a je individuální i u jedinců stejného plemene. Období ,,barvení“ se rozlišují následovně:

 Proestrus – fáze přípravná, výtok je silně červený, špinavě nahnědlý. Fena psy odhání, není svolná k páření.

Estrus – dochází k ovulaci. Výtok slábne, barva je světlejší, špinavě růžová až světle růžová. Fena je svolná k páření. Sama psy vyhledává, ocas staví na stranu, pohybuje přezkou vzhůru a do stran.

Metestrus – fáze poříjová

Anestrus – klidová fáze mezi háráním.

 Jak nejlépe, hlavně u ,,prvniček“, určit vhodnou dobu ke krytí? Čas svolnosti feny bývá různý. Pohybuje se od 2 do 10 dnů. Počátek nejvhodnějšího termínu krytí se průměrně stanovuje na 10. den od začátku říje. Je to však záležitost značně individuální. Mezi osvědčené způsoby stanovení tohoto období patří:

 

 

 Přivedení k feně zkušeného plemeníka. Tento ,,prubíř“ je upoután na vodítku. Fenu očichá a sám určí, nadešla-li ta správná chvíle. Pokouší se naskočit na fenu a i ona ukazuje ochotu k páření? Metoda je asi nejpřirozenější. Potíž bývá v sehnání opravdu zkušeného psa, který navíc nebude.na fenu puštěn .

 Prstem se majitel dotýká oblasti okolo přezky. Staví fenka ocas do pravého úhlu? Pohybuje směrem k prstu přezkou? I toto může upozorňovat na již správnou dobu.

 Kromě těchto domácích testů je průkaznější vyšetření u veterináře.Ten provede nejprve poševní cytologii. ( Odebere úplně bezbolestně a velmi rychle vzorek, který následně analyzuje.) Naznačuje-li předchozí rozbor, že nadešel správný čas, následuje progesteronový test. Tento se provádí po odebrání malého množství krve. Jeho spolehlivost je značná.

 Další metodou je odvezení feny ke psu a jejich společné ustájení. Tomuto však musí předcházet přesná dohoda a fotodokumentace zachycující krytí.. Jinak nemusí být jistota, že fenu nakryl opravdu a pouze vybraný pes.

 Krytí

Když fena začne hárat, uvědomíme o této skutečnosti majitele chovného psa. Stanovíme přibližný termín návštěvy. Před návštěvou provedeme testy, které nám umožní odhadnout optimální dobu krytí.

 Než fenku přivedeme ke psu, měla by být v té nejlepší kondici. Očkována, odčervena, bez známek onemocnění. U dlouhosrstých plemen se někdy přistupuje k vyholení srsti kolem přezky feny.

 Po příjezdu necháme páru čas na seznámení. Nejlépe na oploceném pozemku mohou spolu nerušeně dovádět. Fena i pes ztrácejí poslušnost a mají tendenci ukrýt se před zraky přihlížejících. Jednají tak na základě vrozených instinktů. Ve volné přírodě by byli při svázání a následném znehybnění lehkou kořistí nepřátel. Je-li vše v pořádku, dojde k naskočení psa na fenu. V této chvíli by oba majitelé měli přistoupit každý ke svému psu. Majitel feny ji přidržuje za obojek a hlavu. První spojení může být pro fenu spojené s bolestí nebo nepohodlím. Má proto tendenci od psa utéct, některé labilnější fenky se pokouší psa i kousnout. Musí být tedy přidržena, aby psa nezranila . Majitel psa též přidrží psa a může ho slovně chválit a povzbuzovat. Pes má po svázání své břicho na zádi feny, přední nohy vedle předních nohou feny. Může zůstat po celou dobu v této pozici, častěji po chvíli přehodí nohu přes hřbet feny sám nebo s pomocí majitele a fena a pes jsou spojeni zádí k sobě. Děloha feny vytváří podtlak, kterým nasává semeno.Toto svázání může trvat několik minut, ale i více než půl hodiny. Pes se nemůže z feny během této doby uvolnit. Po ukončení svázání se psi odpojí. Fenku odvedeme od psa, nejlépe do vozu a necháme ji v klidu odpočinout. Pes se sám očistí a uloží se k odpočinku. Krytí představuje pro oba velkou fyzickou i psychickou zátěž. Necháme je proto v klidu odpočívat. My vyplníme a podepíšeme smlouvu, krycí listy, a jsme-li tak dohodnuti, finančně se vyrovnáme.

 Výše uvedený postup je nejčastější. Může však dojít i k menším komplikacím. Opět platí zásada, že vše je jednodušší, má-li alespoň jeden z majitelů již s krytím zkušenosti. Některé fenky zbytečně protahují milostnou předehru. Psu se sice nabízejí, před naskočením však uhýbají a vybízejí hracími pohyby psa pouze k dovádění. Tehdy je dobré fenku vzít na vodítko a chlácholivým hlasem jí uklidnit. Pes může již stojící a na vodítko upoutanou fenku nakrýt . Někdy tak nechce učinit proto, že ho ruší přítomnost cizího člověka. Tomu můžeme předejít, uchopí-li vodítko s fenou majitel krycího psa. Někteří psi odmítají krýt i v přítomnosti majitele – muže. V přírodě totiž výsada rozmnožovat se náleží jen nejvýše postavenému členu smečky. Jedná-li se o psa bez zkušeností, který odmítá krýt z tohoto důvodu, musí se muž-majitel vzdálit a jeho roli převezme jiný člen rodiny, který není ke psu v tak dominantním postavení.

 Může se také stát. že se velmi potentní pes vůbec předehrou nemíní zabývat a hned přistupuje ke krytí. To však některé feny odmítají. Tehdy se doporučuje naopak upoutat na vodítko psa a fenu ponechat na volno. Když fena zjistí, že jí pes nenásleduje, zklidní se a sama se začne psu nabízet. Nikdy bychom se neměli uchýlit k násilí. Celým svým postojem musíme vyjadřovat klid a pár zbytečně nestresovat. Jestliže se pes feně delší dobu jen dvoří, může feně dojít trpělivost a začne psa krýt sama. Je to projev její dominance. To samozřejmě psu na sebevědomí nepřidá. V tomto případě se doporučuje námluvy ukončit. Majitel feny ji od psa odvede, stráví určitý čas na procházce a poté je možné vše zopakovat. Může i navštívit druhého psa v pořadí, nebo přijet s fenkou druhý den.

 Když došlo ke spojení ve správný čas a správným způsobem, není nutné přistoupit k opakovanému krytí. Vajíčka feny se uvolňují postupně a určitý čas v děloze feny ,,čekají“ na oplodnění, i spermie jsou v těle feny životaschopné několik dní. Z výše uvedených důvodů se opakované krytí jeví jako zbytečné. Praxe je však jiná a i zkušení chovatelé na opakování trvají. Protože ve volné přírodě dochází k překrytí před východem nebo po západu slunce, a spermie i vajíčka jsou v děloze delší dobu životaschopná, doporučuje se interval mezi krytím 24 – 48 hodin.

 Březí fena

Délka březosti se u fen pohybuje mezi 58 – 69 dny. U starších fen a při velkém počtu štěňat se termín blíží k dolní hranici, u fen mladých a při malém počtu štěňat dochází naopak k ,,přenášení“. Průměrná délka březosti je 63 dní a většina fen opravdu v tomto termínu rodí. Doporučuje se ode dne krytí na kalendáři přesně propočítat termín porodu. Postupovat den po dni, a vzít tak v úvahu kratší a delší měsíce, rovněž i možnost, že k oplodnění v těle feny může dojít i následující den. Od 58. dne bychom již neměli, ani v noci, nechávat fenku o samotě. Jak rozpoznat blížící se porod, si řekneme v následující kapitole.

 Po nakrytí bychom měli nechat fenu několik dní v klidu. Podnikat jen krátké a časté procházky. Musíme zabránit tomu, aby ji obtěžovali cizí psi, nedošlo k nechtěnému překrytí již březí feny. Ochota fenky k páření se po krytí vytrácí. Okolním psům však i nadále voní. Proto ji nenecháme ve společnosti psů běhat na volno.Zabráníme i útokům cizích fen, které mají tendenci háravé feny napadat. Prvních 14 dní dochází k odumření asi 50% oplodněných vajíček. Je jich totiž až několik desítek.

 Neznamená to však, že by fena, která je krytá, měla být od prvních dnů chována jako v bavlnce. Potřebuje dostatek pohybu, slunce a vzduchu. Vyhneme se pouze prudkým skokům, hrám a šarvátkám. Celé první období březosti by měla být přibližně ve stejné zátěži, na jakou byla zvyklá.

Jak poznáme, že fenka zabřezla?

Neexistuje opět univerzální recept. Jedná se jen o soubor různých příznaků a každá fenka se může projevovat jinak.

 Mění se povaha feny. Ostřejší fenky mohou být mírnější, mírné ostřejší. Vůči majiteli se objevuje mazlivost, i když před krytím fena těsný kontakt tak často nevyhledávala. Feny jsou v pohybech opatrnější, pohodlnější. Mají větší potřebu spánku.

Jiné stravovací návyky. Trpí nebývalou žravostí, instinktivně chtějí budoucímu potomstvu vytvořit zásoby živin. Nebo se naopak může dostavit několikadenní nechutenství a fena přijímá pouze vodu. Oba příznaky jsou v pořádku a postupně se upraví do normálu. Není nutné fenu překrmovat ani ji do jídla nutit.

 Asi v polovině předpokládané březosti, kolem 30. dne je možné s fenkou navštívit veterináře. Pomocí ultrazvuku se dá březost diagnostikovat. Pro chovatele je důležitý i předpokládaný počet plodů. Dostane sice pouze základní informaci , například 1-2 zárodky, 6 nebo více. I to je však důležité. Majitel se může připravit, péče o malý nebo velký počet štěňat se samozřejmě liší. Nedoporučuje se laické prohmatávání břicha feny, protože při neodborném zásahu je možné plody poškodit.

 Malá plemena mívají obvykle malý počet štěňat, velká mohou mít též jedno nebo dvě mláďata, ale i deset a více.

 V druhé polovině březosti začínají být na feně patrné i změny fyziologické. Při opatrném dotyku, přiložení dlaně na břicho jsou pohyby štěňat cítit přes břišní stěnu. Ke konci březosti, nachází-li se fena v klidu, jsou tyto pohyby viditelné i pouhým okem. Kromě objemu břicha se zvětšuje i mléčná žláza, mohou se objevit první kapičky řídké tekutiny, později již i mléka. I toto není pravidlem. Méně mléčné feny spouští mlezivo až s nastupujícím porodem. Nabíhá vateň, propadají se břišní stěny nad slabinou.

Jaké signály vysílá fena připravující se k porodu?

I zde se chová každá fenka individuálně. Obecně je možné upozornit na celý soubor příznaků, které se mohou dostavit.

 krátkodobě klesá tělesná teplota pod 37 stupňů. U zdravé feny v konečníku naměříme teplotu v rozmezí 37-39 stupňů. V předporodní fázi, která se udává asi 36 hodin před nástupem porodu, teplota těla přechodně klesne pod 37 stupňů. K měření přistupujeme od 58. dne vždy ve stejný čas 1x denně.

břišní stěny se ještě více propadnou, břicho jakoby sestupuje

vateň zduří, zčervená sliznice vchodu do pochvy

může se objevit hlenovitý výtok a fena se pokouší neustále čistit

vemeno zduří a objevuje se lepkavá tekutina

fena vyhledává temná klidná místa, má-li možnost, připravuje si porodní místo vyhrabáváním zeminy pod keři

pohyby plodů jsou viditelné, fena udiveně otáčí hlavu k břichu, olizuje břicho, neustále vstává a lehá si, přechází, projevuje neklid

zrychleně vydýchává první bolesti, hrabe v porodním místě

zuby trhá dostupné předměty, vystýlku porodního místa

při prvních bolestech ,,píská“, hledá ochranu u majitele

odmítá potravu, častěji močí, hltavě pije

 

 Všechny tyto příznaky může fenka mít, nebo také ne. Nejspolehlivějším ukazatelem je měření teploty. Příznaky mohou nastoupit i 12 hodin před samotným porodem. Některé feny jsou však klidné až do poslední chvíle. Chovatel by již neměl nechat fenu bez dozoru. Často porod probíhá v noci, proto je nutné fenu neopouštět ani v noci a spát s ní v porodní místnosti.

 

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že fenky, které se chystaly k porod,u projevovaly hlavně neklid: přecházení, hrabání, vydýchávání bolesti. Tato fáze přešla nepozorovaně k samotnému porodu. Chuť k jídlu byla různá. Některé nepřijímaly potravu 24 hodin před porodem, jiné jedly ještě dvě hodiny před prvním štěnětem.

Co vše by měl majitel zajistit ještě před vrhem?

I zde platí těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Přípravu bychom neměli podcenit, vše zabezpečit s dostatečným časovým předstihem a v klidu si pak vychutnávat ,,zázrak zrození“.

 

Máme-li jistotu, že fena zabřezla, přistoupíme k následujícím krokům.

 Místnost

Vybereme klidné místo, mimo hlavní chod domácnosti. Ideální je samozřejmě samostatná místnost. I zde však platí, že se musí jednat o místo s dostatkem světla a s možností větrání. Nejsem zastáncem porodů v kotci nebo ve sklepě bez oken. I ve stísněných bytových prostorách lze při dobré vůli poskytnout feně a štěňatům náležitou péči . Na toto místo umístíme porodní bednu.

 Porodní bedna

Nejlépe je k zhotovení porodní bedny využít šikovné amatéry-kutily ve vašem okolí. Lze si ji i na dobu odchovu a porodu vypůjčit. Velikost bedny se řídí velikostí plemene i předpokládaným počtem štěňat. Rozměry musí feně umožnit pohodlné ulehnutí při kojení. Bedna se obvykle skládá ze dvou dílů – spodního, kde se dá jedna postranice sklápět a v budoucnu slouží jako dveře při vypouštění štěňat na ,,průzkum“, a horního, jenž zajišťuje feně soukromí a klid při péči o štěňata. Část horního dílu může nahradit závěs, umožňující chovateli čištění bedny a kontrolu vrhu. U velkých plemen se velmi osvědčilo namontovat asi 10 cm od podlahy vodorovně úzká prkna po celém obvodu bedny. Tyto zábrany jsou účinným opatřením proti zalehnutí štěňat první týdny po porodu.

 Měla jsem možnost asistovat u porodu fenky velkého plemene. Při prvním vrhu majitelka neměla možnost bednu opatřit. Ohradila proto roh místnosti a vzniklo porodní místo. Protože zde nebyly zábrany, byla si vědoma rizika zalehnutí a snažila se na vrh dohlížet. V noci však přece jen k zalehnutí jednoho štěněte došlo. Při druhém vrhu se její podmínky již změnily, bednu nechala zhotovit a vrh přestál vše ve zdraví. I ona byla mnohem klidnější a mohla si péči o štěňata náležitě vychutnat.

 Dno bedny může být pokryto pytlem se slámou (nečistoty stékají a sláma na rozdíl od sena nezahnívá tak rychle) nebo starší, ale čistou matrací, kobercem, hadry . Chovatel musí počítat s tím, že fena při otevírací fázi matraci a hadry pravděpodobně roztrhá.

 Termoláhve

Osvědčilo se mi nasadit na termoláhev potah ze silnější látky. Udrží se tak déle teplo, které je na dotyk příjemné a stálé. Umístíme je do přepravky, kam v případě nutnosti odkládáme nakrmená štěňata. Umožňují-li to podmínky, novorozenci jsou i během porodu u matky. Jeví-li však fena během porodu neklid, přechází, točí se na místě, hrozí zašlápnutí štěňat. V tom případě je vhodné štěňata položit do přepravky, zajistit jim termoláhvemi stálou teplotu a přepravku dát feně k hlavě. Cítí mláďata a je klidnější.

 Dostatek čistých hadrů

Fena většinou narozené štěně sama instinktivně ošetří. Překousne pupeční provazec, sežere placentu, dosucha štěně olíže, přistrčí ho ke strukům. Když cokoliv opomene, nastupuje chovatel Ten samozřejmě placentu nepozře, pouze ji odstraní. Čistými hadry štěně vytře dosucha a přiloží ho k feně. Fena by měla rodit v čistém porodním místě. I během porodu proto podkládáme čisté hadry. Velmi se mi osvědčily pooperační pleny, které můžete zakoupit v lékárně nebo u veterináře. Veškeré nečistoty se vpijí, plenu jednoduše vyhodíme a nahradíme čistou.

 Desinfekce a nitě

Často se doporučuje pupečníky podvázat na dvou místech a uprostřed přestřihnout. Z vlastní zkušenosti vím, že mnohem lepší je pupeční provazec asi tři centimetry od bříška rozdrtit a přetrhnout nehty. Konce se rozdrtí, unik krve je minimální. Nehty totiž simulují řezáky feny. Většinou fenka provazec překouše sama. I ona ho rozdrtí a tím zamezí krvácení. Na podvazování nebývá čas. V přírodě jej také nikdo nepodvazuje. Pro klid duše je možné ranku přetřít desinfekcí.

 Blok, tužka, uháčkované řetízky různých barev, kuchyňská váha

Po ošetření a napití bychom měli každé štěně označit barevnou bavlnkou, kterou uvážeme kolem krčku. Zvážit, prohlédnout. I když napitím získá štěně několik gramů navíc, řídíme se, probíhá –li vše v pořádku, i zde pravidlem, co nejméně zasahovat do průběhu porodu, nerušit fenu. Čas porodu i ostatní údaje si pečlivě zaznamenáme.

 V nejposlednější řadě si zajistíme telefon na dva veterináře. Proč dva? Dojde-li ke komplikacím, je nutné neprodleně zavolat odbornou pomoc. Protože zákon schválnosti funguje, může zrovna námi kontaktovaný lékař operovat, nebo z jiného důvodu nám nebude k dispozici. Tehdy máme možnost zavolat druhého. Zde varuji před laickými zásahy chovatelů. Jakékoliv podpůrné prostředky mohou nadělat více škody než užitku. Tato rozhodnutí opravdu přísluší lékaři.

Použití jakéhokoliv materiálu z těchto stránek jen se souhlasem majitele chov. stanice.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one